Khuyến mãi bay cùng hoa sen
Khuyến mãi bay cùng hoa sen
Đăng ngày 2017-09-01 , lúc: 08:42:28

Vietnam Airlines khuyến mãi bay cùng hoa sen

khuyến mãi quốc tế

Vietnam Airlines khuyến mãi bay cùng hoa sen cho nhiều chặn bay quốc tế , các chuyến bay xuất phát từ Việt Nam và ngược lại. Vé khuyến mãi chỉ mở bán trong 5 ngày đầu tháng 9 bắt đầu từ ngày 04/09 đến 08/09/2017.

Nhanh tay đặt vé máy bay vietnam airlines ngay hôm nay kẻo lỡ, với thời hạn bán chỉ có 5 ngày bạn hãy đến với Công ty cổ phần du lịch vé máy bay Việt Mỹ để mua những chiếc vé khuyến mãi đi quốc tế và ngược lại từ quốc tế về Việt Nam.

HOTLINES: 0908 957 888 – 0917 999 035 - 0919 820 220.

Khuyến mãi bay cùng hoa sen

Từ Đến Giá vé
khứ hồi
Giai đoạn
chiều đi
Giai đoạn
chiều về
Hà Nội Bangkok 146USD 05/09/17-23/12/17
05/01/18-15/02/18
22/02/18-07/04/18
17/04/18-26/04/18
30/04/18-09/06/18
05/09/17-23/12/17
05/01/18-19/02/18
17/04/18-29/04/18
03/05/18-09/06/18
Tp.Hồ Chí Minh Bangkok 141USD
Hà Nội Kuala Lumpur 122USD 05/09/17-26/11/17
04/01/18-15/02/18
23/02/18-24/04/18
30/04/18-09/06/18
06/09/17-23/11/17
08/01/18-17/02/18
26/02/18-25/04/18
03/05/18-09/06/18
Tp.Hồ Chí Minh Kuala Lumpur 99USD
Hà Nội Singapore 198USD 05/09/17-26/11/17
04/01/18-15/02/18
23/02/18-24/04/18
30/04/18-09/06/18
06/09/17-23/11/17
08/01/18-17/02/18
26/02/18-25/04/18
03/05/18-09/06/18
Tp.Hồ Chí Minh Singapore 153USD
Hà Nội Yangon 149USD 25/12/17-31/12/17 25/12/17-31/12/17
Tp. Hồ Chí Minh Yangon 135USD 25/12/17-04/01/18
16/02/18-25/02/18
08/04/18-20/04/18
25/12/17-04/01/18
16/02/18-25/02/18
08/04/18-20/04/18
Tp.Hồ Chí Minh Jakarta 233USD 05/09/17-30/06/18 05/09/17-30/06/18
Hà Nội Siem Reap 158USD 04/09/17-29/09/17
05/10/17-28/12/17
04/09/17-03/10/17
08/10/17-28/12/17
Tp.Hồ Chí Minh Siem Reap 231USD 04/09/17-29/09/17
05/10/17-31/10/17
04/09/17-03/10/17
08/10/17-31/10/17
Hà Nội Bắc Kinh 413USD 04/09/17-29/09/17
08/10/17-23/12/17
01/01/18-09/02/18
01/03/18-26/04/18
01/05/18-30/06/18
04/09/17-26/09/17
04/10/17-31/12/17
04/01/18-09/02/18
01/03/18-30/04/18
07/05/18-30/06/18
Hà Nội Quảng Châu 247USD
Tp.Hồ Chí Minh Quảng Châu 247USD
Đà Nẵng Quảng Châu 274USD
Hà Nội Thành Đô 269USD
Hà Nội Thượng Hải 353USD
Tp.Hồ Chí Minh Thượng Hải 436USD
Hà Nội Hồng Công 176USD 04/09/17-29/09/17
08/10/17-23/12/17
04/09/17-26/09/17
04/10/17-31/12/17
Tp.Hồ Chí Minh Hồng Công 155USD 04/09/17-29/09/17
08/10/17-23/12/17
01/01/18-09/02/18
01/03/18-26/04/18
01/05/18-30/06/18
04/09/17-26/09/17
04/10/17-31/12/17
04/01/18-09/02/18
01/03/18-30/04/18
07/05/18-30/06/18
Hà Nội Cao Hùng 390USD 04/09/17-09/10/17
12/10/17-31/12/17
04/01/18-11/02/18
06/03/18-30/06/18
05/09/17-05/10/17
09/10/17-31/12/17
04/01/18-05/02/18
24/02/18-30/06/18
Hà Nội Đài Bắc 270USD
Tp.Hồ Chí Minh Cao Hùng 280USD 04/09/17-09/10/17
12/10/17-31/12/17
05/09/17-05/10/17
09/10/17-31/12/17
Tp.Hồ Chí Minh Đài Bắc 257USD
Hà Nội Tokyo 527USD 04/09/17-21/09/17
29/09/17-19/10/17
04/09/17-17/09/17
24/09/17-31/10/17
Hà Nội Nagoya 707USD 04/09/17-21/09/17
29/09/17-19/10/17
12/11/17-22/12/17
07/01/18-14/02/18
01/04/18-30/06/18
04/09/17-17/09/17
24/09/17-23/11/17
17/11/17-22/12/17
02/01/18-30/06/18
Hà Nội Fukuoka 692USD 04/09/17-21/09/17
29/09/17-19/10/17
12/11/17-22/12/17
07/01/18-14/02/18
01/04/18-30/06/18
04/09/17-17/09/17
24/09/17-23/11/17
17/11/17-22/12/17
02/01/18-30/06/18
Hà Nội Osaka 711USD 04/09/17-21/09/17
29/09/17-19/10/17
12/11/17-22/12/17
07/01/18-14/02/18
01/04/18-30/06/18
04/09/17-17/09/17
24/09/17-23/11/17
17/11/17-22/12/17
02/01/18-30/06/18
Tp.Hồ Chí Minh Fukuoka 537USD 04/09/17-21/09/17
29/09/17-19/10/17
12/11/17-22/12/17
07/01/18-14/02/18
04/09/17-17/09/17
24/09/17-23/11/17
17/11/17-22/12/17
02/01/18-31/03/18
Tp.Hồ Chí Minh Nagoya 552USD 04/09/17-21/09/17
29/09/17-19/10/17
12/11/17-22/12/17
07/01/18-14/02/18
04/09/17-17/09/17
24/09/17-23/11/17
17/11/17-22/12/17
02/01/18-31/03/18
Tp.Hồ Chí Minh Tokyo 552USD 04/09/17-21/09/17
29/09/17-19/10/17
12/11/17-22/12/17
07/01/18-14/02/18
01/04/18-30/06/18
04/09/17-17/09/17
24/09/17-23/11/17
17/11/17-22/12/17
02/01/18-30/06/18
Tp.Hồ Chí Minh Osaka 611USD 04/09/17-21/09/17
29/09/17-19/10/17
12/11/17-22/12/17
07/01/18-14/02/18
01/04/18-30/06/18
04/09/17-17/09/17
24/09/17-23/11/17
17/11/17-22/12/17
02/01/18-30/06/18
Tp.Hồ Chí Minh Seoul 321USD 04/09/17-03/10/17
10/10/17-23/12/17
05/01/18-06/02/18
15/02/18-30/06/18
05/09/17-28/09/17
07/10/17-23/12/17
05/01/18-11/02/18
01/03/18-30/06/18
Đà Nẵng Seoul 321USD
Hà Nội Seoul 428USD
Hà Nội Pusan 425USD
Tp.Hồ Chí Minh Pusan 579USD
Hà Nội Moscow 541USD 04/09/17-14/12/17
01/01/18-19/01/18
16/02/18-31/05/18
04/09/17-14/12/17
01/01/18-19/01/18
16/02/18-31/05/18
Hà Nội London 976USD 11/09/17-02/11/17
04/12/17-31/12/17
09/01/18-24/02/18
15/04/18-30/06/18
04/09/17-19/10/17
20/11/17-14/12/17
27/12/17-31/12/17
15/02/18-28/02/18
15/04/18-29/06/18
Tp.Hồ Chí Minh London 871USD
Hà Nội Paris 890USD 11/09/17-23/02/18
09/04/18-30/06/18
04/09/17-20/10/17
13/11/17-14/12/17
25/12/17-16/02/18
19/03/18-30/06/18
Tp.Hồ Chí Minh Paris 785USD
Hà Nội Frankfurt 928USD 11/09/17-31/12/17
08/01/18-28/02/18
01/04/18-30/06/18
04/09/17-20/10/17
13/11/17-14/12/17
25/12/17-31/01/18
19/03/18-30/06/18
Tp.Hồ Chí Minh Frankfurt 823USD
Bangkok Hà Nội 1,650THB 05/09/17-23/09/17
05/01/18-19/02/18
17/04/18-29/04/18
03/05/18-09/06/18
05/09/17-23/12/17
05/01/18-15/02/18
22/02/18-07/04/18
17/04/18-26/04/18
30/04/18-09/06/18
Bangkok Tp.Hồ Chí Minh 1,500THB
Bangkok Đà Nẵng 1,500THB
Kuala Lumpur Hà Nội 335MYR 06/09/17-23/11/17
08/01/18-17/02/18
26/02/18-25/04/18
03/05/18-09/06/18
05/09/17-26/11/17
04/01/18-15/02/18
23/02/18-28/03/18
26/04/18-09/06/18
Kuala Lumpur Tp.Hồ Chí Minh 200MYR
Siem Reap Hà Nội 218USD 04/09/17-03/10/17
08/10/17-28/12/17
04/01/18-15/02/18
26/02/18-30/06/18
04/09/17-08/09/17
05/10/17-28/12/17
04/01/18-10/02/18
16/02/18-30/06/18
Siem Reap Tp.Hồ Chí Minh 143USD
Phnom Penh Hà Nội 230USD
Luang Prabang Hà Nội 95USD 04/09/17-03/10/17
08/10/17-28/12/17
04/01/18-15/02/18
26/02/18-30/06/18
04/09/17-08/09/17
05/10/17-28/12/17
04/01/18-10/02/18
16/02/18-30/06/18
Luang Prabang Tp.Hồ Chí Minh 245USD
Vientiane Hà Nội 100USD
Vientiane Tp.Hồ Chí Minh 120USD
Bắc Kinh Hà Nội 2,108CNY 04/09/17-26/09/17
04/10/17-31/12/17
04/01/18-09/02/18
01/03/18-31/04/18
07/05/18-30/06/18
08/10/17-23/12/17
01/01/18-09/02/18
01/03/18-26/04/18
01/05/18-30/06/18
Quảng Châu Hà Nội 1,490CNY
Quảng Châu Tp.Hồ Chí Minh 1,556CNY
Thành Đô Hà Nội 1,122CNY
Thượng Hải Hà Nội 2,288CNY
Thượng Hải Tp.Hồ Chí Minh 1,604CNY
Đài Bắc Tp.Hồ Chí Minh 6,096TWD 05/09/17-08/09/17
09/10/17-31/12/17
04/01/18-05/02/18
24/02/18-30/06/18
05/09/17-09/10/17
12/10/17-31/12/17
04/01/18-11/02/18
06/03/18-30/06/18
Cao Hùng Tp.Hồ Chí Minh 6,096TWD
Đài Bắc Hà Nội 8,251TWD
Hồng Công Hà Nội 1,068HKD 04/09/17-26/09/17
04/10/17-31/12/17
04/01/18-09/02/18
01/03/18-31/04/18
07/05/18-30/06/18
08/10/17-23/12/17
01/01/18-09/02/18
01/03/18-26/04/18
01/05/18-30/06/18
Hồng Công Tp.Hồ Chí Minh 1,068HKD
Incheon Hà Nội 266,500KRW 05/09/17-28/09/17
07/10/17-31/10/17
05/09/17-28/09/17
10/10/17-31/10/17
Incheon Tp.Hồ Chí Minh 266,500KRW
Pusan Hà Nội 327,200KRW
Pusan Tp.Hồ Chí Minh 381,500KRW
Incheon Hà Nội 346,500KRW 29/09/2017
01/11/17-19/12/17
29/09/17
01/11/17-19/12/17
Incheon Tp.Hồ Chí Minh 346,500KRW
Pusan Hà Nội 417,200KRW
Pusan Tp.Hồ Chí Minh 471,500KRW
Tokyo Hà Nội 39,580JPY 04/09/17-08/09/17
24/09/17-13/10/17
17/11/17-22/12/17
02/01/18-09/02/18
26/02/18-26/04/18
08/05/18-30/06/18
04/09/17-21/09/17
29/09/17-19/10/17
12/11/17-22/12/17
05/01/18-09/02/18
01/04/18-26/04/18
08/05/18-30/06/18
Tokyo Tp.Hồ Chí Minh 39,580JPY
Osaka Hà Nội 39,580JPY
Osaka Tp.Hồ Chí Minh 39,580JPY
Fukuoka Hà Nội 39,580JPY
Fukuoka Tp.Hồ Chí Minh 39,580JPY
Nagoya Hà Nội 39,580JPY
Nagoya Tp.Hồ Chí Minh 39,580JPY
Tokyo Đà Nẵng 39,130JPY
Frankfurt Hà Nội 587EUR 04/09/17-08/09/17
09/09/17-20/10/17
04/09/17-08/09/17
09/09/17-20/10/17
27/12/17-31/01/18
19/03/18-30/06/18
11/09/17-31/12/17
08/01/18-28/02/18
01/04/18-30/06/18
Frankfurt Tp.Hồ Chí Minh 587EUR
Moscow Hà Nội 504RUB 04/09/17-08/09/17
09/09/17-14/12/17
01/01/18-19/01/18
16/02/18-31/05/18
04/09/17-08/09/17
09/09/17-14/12/17
01/01/18-19/01/18
16/02/18-31/05/18
Moscow Tp.Hồ Chí Minh 504RUB
London Hà Nội 513GBP 11/9/17-19/10/17
20/11/17-14/12/1727/12/17-31/12/17
09/01/18/31/01/18
15/02/18-28/02/18
15/04/18-29/06/18
11/09/17-02/11/17
04/12/17-31/12/17
09/01/18-24/02/18
15/04/18-30/06/18
London Tp.Hồ Chí Minh 489GBP
Paris Hà Nội 555EUR 04/09/17-08/09/17
09/09/17-20/10/17
13/11/17-14/12/17
27/12/17-16/02/18
11/09/17-23/02/18
Paris Tp.Hồ Chí Minh 555EUR
 

Lưu ý:
 
Từ 01/07/2015, công dân của các nước Anh, Pháp, Đức, Ý và Tây Ban Nha được miễn thị thực đến Việt Nam với điều kiện thời gian lưu trú không quá 15 ngày.
Căn cứ Thông tư số 157/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 8/10/2015, theo đó đã có sự điều chỉnh lệ phí cho đối tượng người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi xin cấp hộ chiếu, thị thực vào Việt Nam như sau:
 
1. Lệ phí thị thực có giá trị một lần giảm từ 45 USD xuống 25 USD
 
2. Lệ phí thị thực cấp có giá trị nhiều lần, loại có giá trị đến 3 tháng giảm từ 95 USD còn 50 USD; 
 
3. Lệ phí cấp thị thực cho khách quá cảnh đường hàng không vào thăm qua du lịch theo Qui định tại điều 25 Luật số 47/2014/QH13: 5 USD/người 
 
4. Lệ phí cấp thị thực trong trường hợp người nước ngoài vào Việt Nam theo diện đơn phương miễn thị thực, sau đó xuất cảnh và nhập cảnh trở lại Việt Nam trong thời gian chưa quá 30 ngày: 5 USD
 
Những mức thu này sẽ có hiệu lực từ 23/11/2015 và thay thế Thông tư số 66/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam.
 
Không được phép hoàn vé, đổi đặt chỗ, đổi hành trình, kết hợp với các loại giá khác;
Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng;
 

Công ty cổ phần du lịch vé máy bay Việt Mỹ : Vietnam Airlines khuyến mãi bay cùng hoa sen • Hãng hàng không Air Asia
 • Hãng hàng không Ana
 • Hãng hàng không Cathay Pacific
 • Hãng hàng không Cebu Pacific
 • Hãng hàng không Eva Air
 • Hãng hàng không Japan Airlines
 • Hãng hàng không Jetstar
 • Hãng hàng không Korean Air
 • Hãng hàng không Lufthansa
 • Hãng hàng không Qatar Airways
 • Hãng hàng không Singapore Airlines
 • Hãng hàng không Thai Airway
 • Hãng hàng không Tiger Air
 • Hãng hàng không Vietjet Air
 • Hãng hàng không Vietnam Airlines