Khuyến mãi Mid Year Malaysia Airlines giảm 60% giá vé
Khuyến mãi Mid Year Malaysia Airlines giảm 60% giá vé
Đăng ngày 2018-06-12 , lúc: 11:37:02

Khuyến mãi Mid Year Malaysia Airlines giảm 60% giá vé

Mid Year khuyến mãi lớn dành cho thời gian nữa năm đã trôi qua. Hãng hàng không Malaysia Airlines triển khai mở bán vé máy bay quốc tế đi từ HCM và Hà Nội với hãng loạt chuyến bay có giá vé giảm đến 60% giá vé.

Chương trình khuyến mãi được triển khai mở bán từ nay đến 24/06/2018. | Thời gian bay từ 11/06/2018 đến 31/05/2019.

Khuyến mãi Mid Year Malaysia Airlines giảm 60% giá vé

Thông tin chi tiết nội dung khuyến mãi được Công ty cổ phần du lịch vé máy bay Việt Mỹ cấp nhật nhanh chóng với giá vé như sau:

Hotline: 0908 957 888 – 0917 999 035

Bảng giá vé khuyến mãi Malaysia Airlines giảm 60% giá vé

* Các chuyến bay đi từ TP.HCM

ĐẾN

TỪ USD

HẠNG ĐẶT CHỖ

LOẠI HÀNH TRÌNH

ĐẶT TRƯỚC

THỜI GIAN KHỞI HÀNH

Alor Setar

105 USD

Hạng Phổ Thông

Một chiều

24/06/2018

11/06/ 2018-31/05/2019

Bangkok

77 USD

Hạng Phổ Thông

Một chiều

24/06/2018

11/06/ 2018-31/05/2019

Beijing

210 USD

Hạng Phổ Thông

Một chiều

24/06/2018

11/06/ 2018-31/05/2019

Bengaluru

217 USD

Hạng Phổ Thông

Một chiều

24/06/2018

11/06/ 2018-31/05/2019

Bintulu

119 USD

Hạng Phổ Thông

Một chiều

24/06/2018

11/06/ 2018-31/05/2019

Chennai

203 USD

Hạng Phổ Thông

Một chiều

24/06/2018

11/06/ 2018-31/05/2019

Chongqing

182 USD

Hạng Phổ Thông

Một chiều

24/06/2018

11/06/ 2018-31/05/2019

Colombo

196 USD

Hạng Phổ Thông

Một chiều

24/06/2018

11/06/ 2018-31/05/2019

Delhi

210 USD

Hạng Phổ Thông

Một chiều

24/06/2018

11/06/ 2018-31/05/2019

Denpasar-Bali

113 USD

Hạng Phổ Thông

Một chiều

24/06/2018

11/06/ 2018-31/05/2019

Dhaka

175 USD

Hạng Phổ Thông

Một chiều

24/06/2018

11/06/ 2018-31/05/2019

Fuzhou

210 USD

Hạng Phổ Thông

Một chiều

24/06/2018

11/06/ 2018-31/05/2019

Guangzhou

175 USD

Hạng Phổ Thông

Một chiều

24/06/2018

11/06/ 2018-31/05/2019

Haikou

210 USD

Hạng Phổ Thông

Một chiều

24/06/2018

11/06/ 2018-31/05/2019

Hyderabad

210 USD

Hạng Phổ Thông

Một chiều

24/06/2018

11/06/ 2018-31/05/2019

Hồng Kông

112 USD

Hạng Phổ Thông

Một chiều

24/06/2018

11/06/ 2018-31/05/2019

Jakarta

113 USD

Hạng Phổ Thông

Một chiều

24/06/2018

11/06/ 2018-31/05/2019

Johor Bahru

84 USD

Hạng Phổ Thông

Một chiều

24/06/2018

11/06/ 2018-31/05/2019

Kathmandu

210 USD

Hạng Phổ Thông

Một chiều

24/06/2018

11/06/ 2018-31/05/2019

Kota Bharu

91 USD

Hạng Phổ Thông

Một chiều

24/06/2018

11/06/ 2018-31/05/2019

Kota Kinabalu

126 USD

Hạng Phổ Thông

Một chiều

24/06/2018

11/06/ 2018-31/05/2019

Kuala Lumpur

46 USD

Hạng Phổ Thông

Một chiều

24/06/2018

11/06/ 2018-31/05/2019

Kuala Terengganu

91 USD

Hạng Phổ Thông

Một chiều

24/06/2018

11/06/ 2018-31/05/2019

Kuantan

105 USD

Hạng Phổ Thông

Một chiều

24/06/2018

11/06/ 2018-31/05/2019

Kuching

105 USD

Hạng Phổ Thông

Một chiều

24/06/2018

11/06/ 2018-31/05/2019

Labuan

126 USD

Hạng Phổ Thông

Một chiều

24/06/2018

11/06/ 2018-31/05/2019

Langkawi

86 USD

Hạng Phổ Thông

Một chiều

24/06/2018

11/06/ 2018-31/05/2019

Miri

91 USD

Hạng Phổ Thông

Một chiều

24/06/2018

11/06/ 2018-31/05/2019

Mumbai

175 USD

Hạng Phổ Thông

Một chiều

24/06/2018

11/06/ 2018-31/05/2019

Nanjing

210 USD

Hạng Phổ Thông

Một chiều

24/06/2018

11/06/ 2018-31/05/2019

Penang

67 USD

Hạng Phổ Thông

Một chiều

24/06/2018

11/06/ 2018-31/05/2019

Phuket

98 USD

Hạng Phổ Thông

Một chiều

24/06/2018

11/06/ 2018-31/05/2019

Sandakan

126 USD

Hạng Phổ Thông

Một chiều

24/06/2018

11/06/ 2018-31/05/2019

Shanghai

196 USD

Hạng Phổ Thông

Một chiều

24/06/2018

11/06/ 2018-31/05/2019

Sibu

91 USD

Hạng Phổ Thông

Một chiều

24/06/2018

11/06/ 2018-31/05/2019

Singapore

77 USD

Hạng Phổ Thông

Một chiều

24/06/2018

11/06/ 2018-31/05/2019

Surabaya Juanda

113 USD

Hạng Phổ Thông

Một chiều

24/06/2018

11/06/ 2018-31/05/2019

Taipei

126 USD

Hạng Phổ Thông

Một chiều

24/06/2018

11/06/ 2018-31/05/2019

Tawau

126 USD

Hạng Phổ Thông

Một chiều

24/06/2018

11/06/ 2018-31/05/2019

Xiamen

224 USD

Hạng Phổ Thông

Một chiều

24/06/2018

11/06/ 2018-31/05/2019

* Các chuyến bay  đi từ Hà Nội

ĐẾN

TỪ USD

HẠNG ĐẶT CHỖ

LOẠI HÀNH TRÌNH

ĐẶT TRƯỚC

THỜI GIAN KHỞI HÀNH

Alor Setar

119 USD

Hạng Phổ Thông

Một chiều

24/06/2018

11/06/ 2018-31/05/2019

Bandar Seri Begawan

210 USD

Hạng Phổ Thông

Một chiều

24/06/2018

11/06/ 2018-31/05/2019

Bangkok

105 USD

Hạng Phổ Thông

Một chiều

24/06/2018

11/06/ 2018-31/05/2019

Bengaluru

259 USD

Hạng Phổ Thông

Một chiều

24/06/2018

11/06/ 2018-31/05/2019

Bintulu

126 USD

Hạng Phổ Thông

Một chiều

24/06/2018

11/06/ 2018-31/05/2019

Chennai

217 USD

Hạng Phổ Thông

Một chiều

24/06/2018

11/06/ 2018-31/05/2019

Colombo

217 USD

Hạng Phổ Thông

Một chiều

24/06/2018

11/06/ 2018-31/05/2019

Delhi

231 USD

Hạng Phổ Thông

Một chiều

24/06/2018

11/06/ 2018-31/05/2019

Denpasar-Bali

154 USD

Hạng Phổ Thông

Một chiều

24/06/2018

11/06/ 2018-31/05/2019

Dhaka

182 USD

Hạng Phổ Thông

Một chiều

24/06/2018

11/06/ 2018-31/05/2019

Hyderabad

259 USD

Hạng Phổ Thông

Một chiều

24/06/2018

11/06/ 2018-31/05/2019

Jakarta

175 USD

Hạng Phổ Thông

Một chiều

24/06/2018

11/06/ 2018-31/05/2019

Johor Bahru

119 USD

Hạng Phổ Thông

Một chiều

24/06/2018

11/06/ 2018-31/05/2019

Kathmandu

238 USD

Hạng Phổ Thông

Một chiều

24/06/2018

11/06/ 2018-31/05/2019

Kota Bharu

119 USD

Hạng Phổ Thông

Một chiều

24/06/2018

11/06/ 2018-31/05/2019

Kota Kinabalu

126 USD

Hạng Phổ Thông

Một chiều

24/06/2018

11/06/ 2018-31/05/2019

Kuala Lumpur

84 USD

Hạng Phổ Thông

Một chiều

24/06/2018

11/06/ 2018-31/05/2019

Kuala Terengganu

119 USD

Hạng Phổ Thông

Một chiều

24/06/2018

11/06/ 2018-31/05/2019

Kuantan

119 USD

Hạng Phổ Thông

Một chiều

24/06/2018

11/06/ 2018-31/05/2019

Kuching

126 USD

Hạng Phổ Thông

Một chiều

24/06/2018

11/06/ 2018-31/05/2019

Labuan

126 USD

Hạng Phổ Thông

Một chiều

24/06/2018

11/06/ 2018-31/05/2019

Langkawi

112 USD

Hạng Phổ Thông

Một chiều

24/06/2018

11/06/ 2018-31/05/2019

Manila

196 USD

Hạng Phổ Thông

Một chiều

24/06/2018

11/06/ 2018-31/05/2019

Medan Kuala Namu

175 USD

Hạng Phổ Thông

Một chiều

24/06/2018

11/06/ 2018-31/05/2019

Miri

126 USD

Hạng Phổ Thông

Một chiều

24/06/2018

11/06/ 2018-31/05/2019

Mumbai

175 USD

Hạng Phổ Thông

Một chiều

24/06/2018

11/06/ 2018-31/05/2019

Penang

105 USD

Hạng Phổ Thông

Một chiều

24/06/2018

11/06/ 2018-31/05/2019

Phuket

140 USD

Hạng Phổ Thông

Một chiều

24/06/2018

11/06/ 2018-31/05/2019

Sandakan

126 USD

Hạng Phổ Thông

Một chiều

24/06/2018

11/06/ 2018-31/05/2019

Sibu

126 USD

Hạng Phổ Thông

Một chiều

24/06/2018

11/06/ 2018-31/05/2019

Singapore

126 USD

Hạng Phổ Thông

Một chiều

24/06/2018

11/06/ 2018-31/05/2019

Surabaya Juanda

161 USD

Hạng Phổ Thông

Một chiều

24/06/2018

11/06/ 2018-31/05/2019

Tawau

126 USD

Hạng Phổ Thông

Một chiều

24/06/2018

11/06/ 2018-31/05/2019

Công ty cổ phần du lịch vé máy bay Việt Mỹ ® Khuyến mãi Mid Year Malaysia Airlines giảm 60% giá vé • Hãng hàng không Air Asia
 • Hãng hàng không Ana
 • Hãng hàng không Cathay Pacific
 • Hãng hàng không Cebu Pacific
 • Hãng hàng không Eva Air
 • Hãng hàng không Japan Airlines
 • Hãng hàng không Jetstar
 • Hãng hàng không Korean Air
 • Hãng hàng không Lufthansa
 • Hãng hàng không Qatar Airways
 • Hãng hàng không Singapore Airlines
 • Hãng hàng không Thai Airway
 • Hãng hàng không Tiger Air
 • Hãng hàng không Vietjet Air
 • Hãng hàng không Vietnam Airlines