Đặt vé qua điện thoại : 0908 957 888
***Chạm vào số điện thoại để gọi***