Xiamenair

Thông tin Xiamen Airlines  Xiamen Airlines là hãng hàng không đầu tiên tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, được điều hành bởi cá nhân. Là hãng hàng không con của (xem chi tiết)