Firefly

Firefly là công ty con, trực thuộc Malaysia Airlines . Firefly là hãng hàng không phục vụ các tuyến đường tại nội địa Malaysia, và nhiều đường bay khác tại Indonesia , Singapore và Thái Lan .