Scoot khuyến mãi vé máy bay tới 20 điểm đến giá vé chỉ từ 850k

Hãng hàng không Scoot đang có chương trình khuyến mãi Phải Bay Thôi tới 20 điểm đến giá vé chỉ từ 850,000 VNĐ. Chương trình khuyến mãi bắt đầu từ hôm nay 1/10 đến hết ngày mai lúc 23h59. Nhanh tay săn vé ưu đãi tại đại lý Việt Mỹ

Hotline: 0908 957 888 – 0917 999 035

Scoot khuyến mãi vé máy bay tới 20 điểm đến giá vé chỉ từ 850k
                   Scoot khuyến mãi vé máy bay tới 20 điểm đến giá vé chỉ từ 850k

Scoot khuyến mãi vé máy bay tới 20 điểm đến giá vé chỉ từ 850k

+ Mở bán vé khuyến mãi từ hôm nay 1/10 đến hết ngày mai lúc 23h59

+ Khởi hành từ TPHCM và Hà Nội bay đến 20 điểm đến giá vé chỉ từ 850,000 VNĐ

 Khởi hành từ Hà Nội

Hành trình Giá vé từ Khởi hành
Singapore 1.200.000VNĐ Từ nay đến 14/11/2019 và từ 06/01/2020 – 28/03/2020
Tiruchirappalli (Trichy) 3.100.000VNĐ Từ nay đến 14/11/2019 và từ 06/01/2020 – 28/03/2020
Hyderabad 3.100.000VNĐ Từ nay đến 14/11/2019 và từ 06/01/2020 – 28/03/2020
Chennai 3.100.000VNĐ Từ nay đến 14/11/2019 và từ 06/01/2020 – 28/03/2020
Amritsar 3.100.000VNĐ Từ nay đến 14/11/2019 và từ 06/01/2020 – 28/03/2020
Trivandrum 3.100.000VNĐ Từ nay đến 14/11/2019 và từ 06/01/2020 – 28/03/2020
Malé (Maldives)  2.900.000VNĐ Từ nay đến 25/10/2019
Kuching 1.800.000VNĐ Từ nay đến 14/11/2019 và từ 06/01/2020 – 28/03/2020
Kuantan 1.800.000VNĐ Từ nay đến 14/11/2019 và từ 06/01/2020 – 28/03/2020
Jakarta 2.000.000VNĐ Từ nay đến 14/11/2019 và từ 06/01/2020 – 28/03/2020
Surabaya 2.100.000VNĐ Từ nay đến 14/11/2019 và từ 06/01/2020 – 28/03/2020
Melbourne 3.500.000VNĐ Từ nay đến 14/11/2019 và từ 06/01/2020 – 28/03/2020
Sydney 3.500.000VNĐ từ nay đến 14/11/2019 và từ 06/01/2020 – 28/03/2020
Gold Coast 3.400.000VNĐ từ nay đến 14/11/2019 và từ 06/01/2020 – 28/03/2020
Perth 3.330.000VNĐ từ nay đến 14/11/2019 và từ 06/01/2020 – 28/03/2020
Athens 5.300.000VNĐ từ nay đến 14/11/2019 và từ 06/01/2020 – 28/03/2020
Berlin  5.300.000VNĐ từ nay đến 14/11/2019 và từ 06/01/2020 – 28/03/2020
Kaohsiung  3.200.000VNĐ từ nay đến 14/11/2019 và từ 06/01/2020 – 28/03/2020
Đài Bắc 3.000.000VNĐ từ nay đến 14/11/2019 và từ 06/01/2020 – 28/03/2020
Osaka 4.000.000VNĐ từ nay đến 14/11/2019 và từ 06/01/2020 – 28/03/2020

 Khởi hành từ TPHCM

Hành trình Giá vé từ Khởi hành
Singapore 850.000VNĐ từ nay đến 14/11/2019 và từ 06/01/2020 – 28/03/2020
Tiruchirappalli (Trichy)  2.700.000VNĐ từ nay đến 14/11/2019 và từ 06/01/2020 – 28/03/2020
Hyderabad 2.700.000VNĐ  từ nay đến 14/11/2019 và từ 06/01/2020 – 28/03/2020
Chennai 2.700.000VNĐ từ nay đến 14/11/2019 và từ 06/01/2020 – 28/03/2020
Amritsar 2.700.000VNĐ từ nay đến 14/11/2019 và từ 06/01/2020 – 28/03/2020
Trivandrum 2.700.000VNĐ từ nay đến 14/11/2019 và từ 06/01/2020 – 28/03/2020
Malé (Maldives) 2.600.000VNĐ từ nay đến 25/10/2019
Kuching 1.600.000VNĐ  từ nay đến 14/11/2019 và từ 06/01/2020 – 28/03/2020
Kuantan 1.600.000VNĐ từ nay đến 14/11/2019 và từ 06/01/2020 – 28/03/2020
Jakarta 1.700.000VNĐ Từ nay đến 14/11/2019 và từ 06/01/2020 – 28/03/2020
Surabaya 1.800.000VNĐ từ nay đến 14/11/2019 và từ 06/01/2020 – 28/03/2020
Melbourne 3.500.000VNĐ Từ nay đến 14/11/2019 và từ 06/01/2020 – 28/03/2020
Sydney 3.300.000VNĐ từ nay đến 14/11/2019 và từ 06/01/2020 – 28/03/2020
Gold Coast 3.100.000VNĐ từ nay đến 14/11/2019 và từ 06/01/2020 – 28/03/2020
Perth 2.900.000VNĐ từ nay đến 14/11/2019 và từ 06/01/2020 – 28/03/2020
Athens  4.900.000VNĐ  từ nay đến 14/11/2019 và từ 06/01/2020 – 28/03/2020
Berlin 4.900.000VNĐ từ nay đến 14/11/2019 và từ 06/01/2020 – 28/03/2020
Kaohsiung  2.700.000VNĐ  từ nay đến 14/11/2019 và từ 06/01/2020 – 28/03/2020
Đài Bắc 2.500.000VNĐ từ nay đến 14/11/2019 và từ 06/01/2020 – 28/03/2020
Osaka 3.500.000VNĐ từ nay đến 14/11/2019 và từ 06/01/2020 – 28/03/2020

Chú ý: Đây  là bảng giá vé 1 chiều. Giá vé khuyến mãi có hạn. Vé đã xuất thì không được hoàn lại

Đặt vé tại đại lý Việt Mỹ

Hotline: 0908 957 888 – 0917 999 035

Địa chỉ: 56 Nguyễn Thị Thập, P.Bình Thuận, Q.7, Tp.HCM